เมื่อพ่อล้มป่วย อาเดเซย์จึงต้องเข้ามารับหน้าที่บริหารธุรกิจของครอบครัวร่วมกับอาของเธอ พร้อมกับพิสูจน์ว่าตัวเองจะยืนหยัดในโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่